Pl
En Pl
PLN
Wybierz kategorię

Semperfli Nowość 2022 Nici Nano Silk 50D 12/0

Cena już od 20.80 zł Pokaż produkty
Cienka nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 jest uważana za nić wybieraną przez profesjonalne muchówki na całym świecie i jest najlepszą nicią GSP na rynku! Będąc tak super mocnym i dostępnym w tak różnych kolorach i deniarach, ma nieskończone możliwości i może być używany zarówno do mikro much, jak i dużych much. Nano Silk 50D 12/0 jest idealna dla twoich mniejszych much, a grubość 50d 12/0 jest dostępna w szerokiej gamie kolorów. Super mocna, jest to nić najwyższej jakości. Nigdy więcej nie martw się o zerwanie nici do wiązania – możesz polegać na Nano Silk. 50d jest również znany jako 12/0 to przejście do wątku GSP. Nano Silk 50D 12/0 ma całą moc, jakiej można oczekiwać od tej premierowej nici. Jest 10 razy mocniejszy od stali o tej samej średnicy! Nano Silk 50D 12/0 jest wystarczająco dobry dla much w rozmiarze od 16 do 32, zachowując jednocześnie swoją wytrzymałość. Chociaż Nano Silk 50D 12/0 to cienka nić, w razie potrzeby można ją dodatkowo rozdzielić, dzięki czemu dubbing jest znacznie łatwiejszy! Nano Silk 50D 12/0 Black jest przeznaczony do much w rozmiarach od 8 do...
Opublikuj:
Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 100m 109yds - Black
Semperfli
Nowość 2022!

Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 100m 109yds - Black

Index: SNAN050BLK


Długość: 100.00 m
Długość yds: 109 yds
Grubość: 50 Denier

20.80 zł
add to basket icon Dodaj
Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 54yds - Brown
Semperfli
Nowość 2022!

Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 54yds - Brown

Index: SNAN050BRN


Długość: 50.00 m
Długość yds: 54 yds
Grubość: 50 Denier

20.80 zł
add to basket icon Dodaj
Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 109yds - Copper
Semperfli
Nowość 2022!

Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 109yds - Copper

Index: SNAN050CPR


Długość: 50.00 m
Długość yds: 54 yds
Grubość: 50 Denier

20.80 zł
add to basket icon Dodaj
Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 54yds - Olive
Semperfli
Nowość 2022!

Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 54yds - Olive

Index: SNAN050OLV


Długość: 50.00 m
Długość yds: 54 yds
Grubość: 50 Denier

20.80 zł
add to basket icon Dodaj
Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 54yds - Orange
Semperfli
Nowość 2022!

Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 54yds - Orange

Index: SNAN050ORG


Długość: 50.00 m
Długość yds: 54 yds
Grubość: 50 Denier

20.80 zł
add to basket icon Dodaj
Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 54yds - Pink
Semperfli
Nowość 2022!

Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 54yds - Pink

Index: SNAN050PNK


Długość: 50.00 m
Długość yds: 54 yds
Grubość: 50 Denier

20.80 zł
add to basket icon Dodaj
Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 54yds - Red
Semperfli
Nowość 2022!

Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 54yds - Red

Index: SNAN050RED


Długość: 50.00 m
Długość yds: 54 yds
Grubość: 50 Denier

20.80 zł
add to basket icon Dodaj
Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 100m 109yds - White
Semperfli
Nowość 2022!

Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 100m 109yds - White

Index: SNAN050WHT


Długość: 100.00 m
Długość yds: 109 yds
Grubość: 50 Denier

20.80 zł
add to basket icon Dodaj
Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 54yds - Yellow
Semperfli
Nowość 2022!

Nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 50m 54yds - Yellow

Index: SNAN050YEL


Długość: 50.00 m
Długość yds: 54 yds
Grubość: 50 Denier

20.80 zł
add to basket icon Dodaj
add to basket icon Dodaj do koszyka
Promocje wg kategorii
10.90 zł     18.50 zł
14.80 zł     21.00 zł
Wizard Andrzej Zasadzki
9.00 zł     15.00 zł
Wizard Andrzej Zasadzki
9.00 zł     13.80 zł

Nici Nano Silk 50D 12/0

Cienka nić Semperfli Nano Silk 50D 12/0 jest uważana za nić wybieraną przez profesjonalne muchówki na całym świecie i jest najlepszą nicią GSP na rynku! Będąc tak super mocnym i dostępnym w tak różnych kolorach i deniarach, ma nieskończone możliwości i może być używany zarówno do mikro much, jak i dużych much.

Nano Silk 50D 12/0 jest idealna dla twoich mniejszych much, a grubość 50d 12/0 jest dostępna w szerokiej gamie kolorów.

Super mocna, jest to nić najwyższej jakości. Nigdy więcej nie martw się o zerwanie nici do wiązania – możesz polegać na Nano Silk.

50d jest również znany jako 12/0 to przejście do wątku GSP. Nano Silk 50D 12/0 ma całą moc, jakiej można oczekiwać od tej premierowej nici. Jest 10 razy mocniejszy od stali o tej samej średnicy! Nano Silk 50D 12/0 jest wystarczająco dobry dla much w rozmiarze od 16 do 32, zachowując jednocześnie swoją wytrzymałość. Chociaż Nano Silk 50D 12/0 to cienka nić, w razie potrzeby można ją dodatkowo rozdzielić, dzięki czemu dubbing jest znacznie łatwiejszy!

Nano Silk 50D 12/0 Black jest przeznaczony do much w rozmiarach od 8 do 16, idealny dla większości muchówek. Nie daj się jednak zwieść cienkiej średnicy Nano 50D, Nano Silk 50D 12/0 jest mocniejszy niż nić poliestrowa 6/0, ale ma mniej niż 1/20 średnicy. W rezultacie może być używany do każdej muchy, w której nie chcesz widzieć swojej nici.

Ponieważ Nano Silk leży idealnie płasko, nie nawarstwiają się nici. Rzeczywiście, sprawdź nasz film na Youtube, w którym założyliśmy 100 owijek na haczyk i nadal nie mieliśmy narostu głowy!

- grubość 12/0 50 den
- Wytrzymałość na zerwanie 1900 gm / 4,2 funta
- idealna na haczyki o rozmiarach od 6 do 16
- Układa się idealnie płasko bez nawarstwiania
- 10 razy mocniejsza od stali o tej samej średnicy

Wskazówki dla profesjonalistów:
1 - obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić i ułóż idealnie płasko. Wystarczy 2 lub 3 lekkie owinięcia Nano Silk na piankę, aby następnie dokręcić i związać pianki lub materiały, które łatwo się przecinają.
2 – użyj białego Nano Silk i po prostu pokoloruj ostatnie 4 cale (100mm) nici do główek na widoczny kolor

Nie wszystkie nici GSP są takie same, jak pokazują testy wytrzymałościowe. Nano 50D jest dostępny w kolorze czarnym i białym, ze 100 m na każdej szpuli lub 50 m dla kolorowego Nano 50D. Używamy najwyższej jakości materiałów, aby zapewnić, że nie ma plątaniny i że wytwarza najgładszy i najsilniejszy GSP na rynku w każdym rozmiarze. Wyszukaj wykres wątków Global Fly Fisher, aby zobaczyć niezależne dowody !.

Uwaga: w przypadku wszystkich nici GSP, w tym Nano Silk 100 Denier Predator 6/0, należy zawsze używać ceramicznego uchwytu szpulki.Nano Silk 50D 12/0 is regarded as the tying thread of choice of professional fly tyers worldwide and is the best GSP thread on the market! Being so super strong and available in such a variety of colors and deniers it has endless possibilities and can be used for micro flies to large flies.

Nano Silk 50D 12/0 is ideal for your smaller flies and the 50d, also known as 12/0, having a wide range of colors in it, there is plenty of choice for you.

Super strong, this is the highest quality thread available. Never worry about snapping your tying thread again – you can rely on Nano Silk.

50d is also known as 12/0 is the go to GSP thread. Nano Silk 50D 12/0 has all the strength you would expect from this premier thread. It is 10 times stronger than steel of the same diameter! Nano Silk 50D 12/0 is fine enough for size 16 to 32 flies whilst still retaining its strength. Although Nano Silk 50D 12/0 is a fine thread it can be split down further if required so dubbing making dubbing much easier!

Nano Silk 50D 12/0 Black is designed for flies sizes 8 to 16, the ideal for most fly tyers. However do not be fooled because of Nano 50D thin diameter, Nano Silk 50D 12/0 is stronger than 6/0 polyester thread yet is less than 1/20th of the diameter. As a result it can be used for any fly where you do not want to see your thread.

Because Nano Silk lays perfectly flat you get no thread build up. Indeed check out our Youtube video where we put 100 wraps on a hook and still had no head buildup!

- 12/0 50 denier thread
- Breaking strain 1,900gm / 4.2lb
- perfect on hook sizes 6 to 16
- Lays perfectly flat with no build up, regardless of how many loops you put on the hook
- 10 times stronger than steel of the same diameter

Pro Tips:
1 - rotate anti-clockwise to untwist and lay perfectly flat. With just 2 or 3 light wraps of Nano Silk over foam you can then tighten and tie in foams or materials that would cut easily.
2 – use white Nano Silk and simply color the last 4 inches (100mm) of thread for heads in a visible color

Not all GSP threads are the same as strength tests show. Nano 50D is available in black and white, with 100 metres on each spool or 50m for colored Nano 50D. We use the highest quality materials to ensure that there are no tangles and that it produces the smoothest and strongest GSP on the market in each size band. Search for Global Fly Fisher Thread Chart to see independent evidence!.

Note: with all GSP threads including Nano Silk 100 Denier Predator 6/0 you should always use a ceramic bobbin holder.
Semperfli
Semperfli

Ostatnie komentarze

Aby dodać opinię, musisz się zalogować.