Wybierz kategorię
Internetowy sklep wędkarski z 64493 produktów!
Reklamacje
Zasady postępowania reklamacyjnego

a). Oto co należy robić jeśli sprzęt chce się reklamować:
- Podpisujecie kartę gwarancyjną imieniem i nazwiskiem
- Dołączacie notatkę z opisem uszkodzenia (warto swoimi słowami przedstawić problem)
- Wysłać towar na swój koszt (nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem) na adres:

Fishing-Mart
ul. Partyzantów 69
43-316 Bielsko-Biała
Odsyłany towar prosimy wysłać np. Pocztą Polską listem poleconym ekonomicznym lub też paczką pocztową ekonomiczną.

My wysyłamy towar do producenta, a po otrzymaniu od gwaranta reklamowanego sprzętu odsyłamy Wam na nasz koszt oraz w wypadku uznania reklamacji klientowi zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Wyjątek stanowią produkty marki GARMIN, firma Garmin prowadzi system gwarancyjny door-to-door tzn , że wszelkie naprawy gwarancyjne są załatwiane poza punktem sprzedaży.
Klient zgłasza reklamację do firmy Garmin pod numerami telefonów :
Phone Telefon: +48 22 116 80 06
Phone Telefon: 00 800 441 24 54*
Po uzyskaniu numeru reklamacji wysyła taki produkt na wskazany adres. Garmin urządzeń nie naprawia, tylko wymienia w wypadku uzasadnionego roszczenia.

b). Nie przyjmujemy paczek z reklamacjami wysyłanych na nasz koszt.

c). Sklep ustosunkuje się do żądań kupującego w ciągu 14 dni od otrzymania żądania.
Po sprawdzeniu reklamowanego towaru oraz sporządzeniu protokołu reklamacyjnego, zostanie on niezwłocznie wysłany do gwaranta.
W przypadku reklamacji dotyczącej kwoty zamówionego towaru lub usługi, Użytkownik zobowiązany jest wskazać kwestionowaną pozycję, kwotę oraz numer zamówienia, którego to dotyczy.
Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w trybie regulowanym przez Ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (DZ.U.Nr 141,poz. 1176)

d). W przypadku pytań dotyczących reklamacji proszę wysłać email na adres: reklamacje@fishing-mart.com.pl
lub dzwonić pod numer: (33) 496-35-70

e). Platforma ODR
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage